slide4 slide2 slide3

ภาพรวม

ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิตอล หนึ่งในพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ บริษัทในเครือที่ทำธุรกิจหลากหลายด้าน ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทั้งหมดที่กล่าวมา ที่ Samsung Group และ Samsung Electronics เรายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้คน โลก และสังคมของเรา โดยเรายึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น