slide4 slide2 slide3

Heat Transfer

 

 

 

 

Heat Transfer

แผ่นรีดร้อนบนเสื้อผ้า size และรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ