slide4 slide2 slide3

ข่าวสาร

บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ แก่โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

บริษัท ยูโร-กราฟิคส์ (88) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ของเยาวชนจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

Read more...

กิจกรรมการสร้างลานปฏิบัติธรรมเทียนบุญส่งเพื่อเด็กไทยและมอบทุนการศึกษาเด็กไทยจิตใจงาม

กิจกรรมการสร้างลานปฏิบัติธรรมเทียนบุญส่งเพื่อเด็กไทยและมอบทุนการศึกษาเด็กไทยจิตใจงาม

Read more...

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร

ชื่อเต็ม “กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์  มหินทรายุธยา  มหาดิลกภพ  นพรัตนราชธานีบูรีรมย์  อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน  อมรพิมานอวตารสถิต  สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”

Read more...

Packaging ที่ดีไม่ไช่แค่สวย แต่ต้องสื่อสารได้ดีด้วย

Packaging ที่ดีนั้นหลายคนมักจะมองแต่เรื่องของความสวยงามเป็นหลัก แต่จริงแล้ว Packaging ที่ดีจะต้องสื่อสารตัวผลิตภัณฑ์ข้างในออกมาให้ชัดเจน ต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยไม่ไช่เพียงความสวยงามเพียงอย่างเดียว

Read more...

12 สิ่งที่บอกว่า Design ดูดีหรือยัง?

          ในหลายครั้งนักออกแบบก็อาจบอกใครต่อใครไม่ได้ว่างานของตัวเองมันดีอย่างไร? นั่นอาจเป็นเพราะว่าความชำนาญ (ทักษะ ความสามารถ หรือ ฝีมือ)ในขณะที่สร้างสรรค์ผลงาน ถูกใช้ไปตามประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกฝนหรือแนวทางที่ถนัด โดยไม่ได้ยึดหลักการหรือวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าอะไรมากมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได้ว่า การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ นั้น ทำเพื่ออะไร?

Read more...